Csoportok a tanórán

Az ideális csoport Kagan szerint 4 fős, összeszokott, közös értékrenddel bír és tartósan, több héten át együtt dolgozik.

A hatékony csoportok jellemzői: 
  • fiúk és lányok vegyesen dolgoznak
  • teret hagy a többszempontúságnak
  • eltérő tanulási képességű és stílusú tanulók alkotják
  • a tagok különböző tudásszinten vannak és különböző szociális háttérrel rendelkeznek
  • a tagok különbözőségeikből fakadóan megtanulnak segítséget adni és segítséget elfogadni egymástól.
  • a tagokat közös értékrend köti össze
  • fontos a tagok pozitív egymásra utaltsága és egyéni szintű felelősségvállalása.
Alkoss csoportokat az építő energiák mentén! 

Az aktuális tananyagot és diákjaink személyiségét, kapcsolatrendszerét áttekintve érdemes  átgondolnunk, kiket tegyünk egy csoportba a következő hetekre. A csoportalakítás nem könnyű kihívás, és semmi nem garantálja, hogy a tervezőasztalnál megálmodott duók  vagy kvartettek lesznek a legjobbak. Segítséget jelenthet a döntésben, ha tanulóink baráti kapcsolatrendszerét az ő segítségükkel térképezzük fel. Készíthetnek pl. egy térképet a diákot hozzájuk legközelebb álló osztálytársakról egy osztályfőnöki óra keretében. Kössük ki, hogy a listán szerepeljenek fiúk és lányok is!

Csoportok létrehozása

Jól megalkotott kooperatív feladatok, játékok, társasjátékok kiemelt hatékonysággal használhatók csoportokban az osztályteremben. De hogyan alakítsunk 3-4 fős csoportokat? Weblapunkon számos játék található, amelyeket éppúgy alkalmazhatunk közösségépítési céllal, mint szabadidős programként vagy csoportalakításkor. A csoportok alakítása történhet random (véletlenszerű) vagy tudatos, előre eltervezett módon. A véletlenszerű csoportalakítás jó lehet ismerkedési fázisban, amikor azt szeretnénk, hogy minél gazdagabb kapcsolatrendszer alakuljon a résztvevők között.

Random csoportalakítás

Akkor is alkalmazhatunk random módszereket, amikor érett, egymással magas szintű együttműködésre képes résztvevőkkel (felnőttekkel) van dolgunk. A tudatos, tervezett csoportokra akkor lehet szükség, ha egy közösségben konfliktusok merülnek fel és ezek megoldását szeretnénk játékos módszerekkel elősegíteni. A tanulásban a kagani “Nagy Könyv” szerinti kooperatív csoportokra akkor van szükség ha hosszabb távú közös munkát tervezünk. Közösségépítő vagy tanítási céljainknak megfelelően döntsünk!

Hozzászólások lezárva.