Kooperatív módszertan

A kooperatív módszertan lényege, hogy rivalizálás helyett egymás segítése révén jutunk eredményre. Ehhez persze hajlandónak kell lennünk másokkal együttműködni és elfogadni, hogy mindenki másban jó, és egyedül vajmi kevésre jutunk – legfeljebb megszakadunk…

 

Ha az együttműködő munkaformákat az iskolában alkalmazzuk, a szociális tanulás remek terepét teremtjük meg és tudatosan a közösségre és a kortársi kapcsolatok pozitív energiáira építünk. A csoportmunka a közösen elért eredményért való felelősségvállalást kívánja meg – annak minden előnyével és nehézségével. (Hiszen néha azt is be kell vállalnunk, hogy az eredmény annak ellenére is csoportszintű, ha mi kimaradtunk, vagy épp ellenkezőleg: mi túlteljesítettünk és a “többiek” nem dolgoztak elég jól, hibáztak, nem fogadták el a véleményünket, stb…) A diákok közösen dolgoznak fel egy adott témát, tananyagrészt, megosztják egymással információikat, tanulási tapasztalataikat. Közösen élnek meg sikereket és kudarcokat és megtanulják feldolgozni azokat.

Miért jó a kooperatív módszertan?
Mert ez a jövő…

Először is, ha praktikusan nézzük a dolgot: felnőttként később jó hasznát veszi a (kis)diák, ha korábban tapasztalatokat szerzett csoportmunkában és megtanult másokkal közösen együtt dolgozni. A munkaerőpiacon a csapatmunka ma már alapvető elvárás. Akkor is, ha nem mindig egyszerű, akkor is, ha kompromisszumokkal, vagy akár konfliktusokkal jár, hiszen a sokféle tudás és kompetencia, képesség, energiaszint összeadódik és így alkot egy közös, sokszínű egészet – majd hozza el a várt eredményt.

koopert szeretjük
Mert ez a jelen…

Az oktatáskutatók és gyakorló tanítók/tanárok egyaránt hangsúlyozzák az együttműködő (kooperatív) munkaformák hatékonyságát. Nem minden esetben és nem minden tanulnivaló esetében, de jó eredményt hozhat a közös munka tanukési zavarral küzdő gyerekek esetében is. Hogy miért? A kooperatív elvek szerint szervezett csoportmunka során azzal és úgy foglalkozunk, ami a gyereket érdekli, és kis csapatokban vagy párokban egyszerre szélesíti a tudást, fejleszti a kognitív és a társas kompetenciákat. 

Segíts, hogy még több szülőhöz és pedagógushoz eljuthassunk szemléletünkkel, tippjeinkkel, játékötleteinkkel! Lájkolj bennünket a Facebookon! Köszönjük. 

 

Irodalom: Paul ROEDERS-GEFFERTH Éva: A hatékony tanulás titka, Trefort, 2007.

facebook-talaljmeg2     

Image courtesy of lobster20 at FreeDigitalPhotos.net