Online pedagógusképzés

június 6, 2016 a pedagógus továbbképzés, tanulás, tanulás

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS pedagógusoknak KOOPERATÍV MÓDSZERTAN témakörben – 60 óra, ajándék angol társas sorsolással. 🙂

Differenciálás és együttműködés. Siker, motiváció és kooperáció. Tevékenykedtető, élményszerű módszerekkel a hatékony kompetenciafejlesztésért a tanítási-tanulási folyamatban” alcímmel

A képzésről röviden:

 • A programmal hatvan kreditpont szerezhető kedvező áron, kényelmesen.
 • A továbbképzés tanulási javasolt időszükséglete 8-10 hét, hetente 2X3 óra internetes tanulással (az időráfordítás egyénileg változhat, a képzés gyorsabban is teljesíthető).
 • A tananyag átfogó, ezért az alap-és középfokú oktatásban dolgozó kollégáknak egyaránt ajánljuk.
 • A 60 órás kurzus 3X45 perc (bő két óra) személyes tréninget tartalmaz a rendszer és a vizsga ismertetésével (igény szerint egy kis játéktanulással), majd a további 57 óra tanulás önállóan, otthonról történik interneten keresztül, teljesen szabad időbeosztásban.
 • A vizsga is online zajlik, 2 db ötven kérdéses teszt kitöltésével, amelyre próbatesztek, próbavizsga készít fel.

A továbbképzés következő indulási időpontja: 2017. 11. 18-án, szombat délelőtt Budapesten. A teljes kurzus ára: 60 óra – 60 kreditpont – 58 000 Ft. 

Tekintse meg a képzés tematikáját és az egyik leckét!kooperacio_tananyagra_katt

Amennyiben képzésünk felkeltette érdeklődését, kérjen információkat és jelentkezzen mielőbb! 🙂 Jelentkezését az info@multilearn.hu címen várjuk! Egyedi, kényelmes – ne hagyja ki! 

Tananyagegységek: Mi a siker?; Pedagógusszemélyiség és tanári kompetenciák; A sikeres tanár-diák kapcsolat; A sikeres oktatási rendszer; Az eredményes iskola;  Az élményszerű tanulás alapja: a motiváció; Kooperáció, motiválás, kompetenciafejlesztés; A kooperatív csoport; A kooperatív tanulás alapelvei; Kooperatív tanulásirányítás; Az együttműködési szándék; Az együttműködési készség; Kooperatív módszerek; Együttműködés és differenciálás; Közösségépítés és élménypedagógia

A Tanúsítvány előfeltétele a kontakt képzésen való megjelenés, ami nagyon vidám szokott lenni.

Ha szívesen jelentkezne, írjon az info@multilearn.hu címre! További információk a +36 20 539 9940 telefonszámon.

ID-100142970AZ E-KURZUSRÓL BŐVEBBEN:

 • A távoktató képzés szakmai segítséget nyújt a tanulási-tanítási folyamat élményszerűbbé és eredményesebbé tételében.

 • Fókuszában a kompetenciafejlesztés, esélyegyenlőség és differenciálás áll, valamint részletes tudásanyagot, módszereket tartalmaz az együttműködő tanulásról (Kagan).

 • Az e-tananyag esztétikus, problémaérzékeny, hangvétele pozitív, feldolgozása egyszerű. A PPT-szerkezet filmanyaggal, interjúkkal, gyakorlati bemutatókkal, interaktív feladatokkal színesített. 

 • A vizsga két részletben zajlik, 50 kérdéses feleletválasztós online teszt kitöltésével. A tapasztalatok alapján a multimédiás tananyag megtekintését követően a vizsgák megoldása nem jelent nehézséget. Minden résztvevő remekül teljesíti. Mindkét vizsga egyszer megismételhető (pótvizsga lehetőség).

Ha szívesen jelentkezne, írjon az info@multilearn.hu címre!

Az e-learning továbbképzés során a résztvevők…

 • ismereteket szereznek az adaptív iskola, a tanulói típusok, a motiváció kapcsán (pl. flow-elmélet)
 • elsajátítják a kooperatív tanulás kulcsfogalmait
 • megismerik az együttműködési készség fejlesztésének eszközeit és a társas és személyes kompetenciákat
 • alapozást kapnak élménypedagógiából.

A KURZUSON TANULTAK SEGÍTIK….ID-10079268

 • diákokkal való coach típusú, támogató kapcsolat erősítését 
 • módszertanilag gazdag, multiszenzoriális tanulási környezet megteremtését
 • preventív és közösségépítő játékok elsajátítását.

A résztvevők új perspektívákkal, módszerekkel gazdagodnak, szakmai önismeretük bővül, ami ösztönzőleg hat további munkájukra biztosítva hosszú távú motivációjukat.