Tanulási zavarok

A kompetensség érzése elengedhetetlen az egészséges személyiségfejlődéshez. A kudarc újabb kudarcot szül és sebeket ejt az önbecsülésen. Egyre több gyermek küzd tanulási nehézségekkel. Általában nem a ,,lustaság” okozza az iskolai lemaradást – sok intelligens gyermek önhibáján kívül halad nehezen.  Problémát okoz az iskola irreális elvárásrendszere, a túlzott tananyagmennyiség, a nagy osztálylétszámok, a feszített ritmus, az egyhangú módszerek és a gyerekek tanulásmódszertani hiányosságai.

Mit jelent a tanulási nehézség a hétköznapokban?

A gyermek az iskolában sikertelen – vagy annak látja önmagát. Nehezen olvas, írásképe kusza. A problémák felső tagozatban fokozottan jelentkeznek: a szülő azzal szembesül, hogy gyermeke képtelen megküzdeni a rengeteg elvárással. Hiába ül le tanulni órákra, tanulása eredménytelen. Sorra jönnek a feleltetésekre, dolgozatokra kapott rossz jegyek. Nem ritka a nyilvános megszégyenítés sem: ,,Még olvasni sem tudsz, édes fiam?!” A gyermek egyre kedvetlenebb, nem szeret iskolába járni, vagy viselkedési anomáliákkal reagál: passzívvá, közönyössé vagy lázadóvá, agresszívvé válik.

Az empatikus segítség felbecsülhetetlen.

Mi történik az iskolában, mit várnak el a gyerektől?

A hagyományos séma szerint az iskolában a tanulók tanári előadás formájában ismerkednek a tananyaggal, amelyet azután a tankönyv szövegének önálló otthoni feldolgozása, memorizálása kísér. Az iskola tehát jellemzően egy auditív információ-inputot szolgáltat, amelyet vizuális anyag (tankönyv) egészít ki. A gyermek feladata a tananyagot saját maga számára strukturálni, emlékezetébe vésni és a megkívánt pillanatban – számonkéréskor – memóriájából hatékonyan előhívni. Ha nem történik megfelelő információbefogadás és a gyermeknek nincs megfelelő tanulási módszertára. Zárójelben jegyezzük meg: mivel tanulni nem tanítják meg, honnan is lenne? Az eltérő tanulási képességű gyermek kudarcot kudarcra halmoz, ami felőrli önbecsülését. Fontos azonban tudnunk: a tanulási, memorizálási stratégiák bármely életkorban elsajátíthatók.

Segíts, hogy még több szülőhöz és pedagógushoz eljuthassunk szemléletünkkel, tippjeinkkel, játékötleteinkkel! Lájkolj bennünket a Facebookon! Köszönjük. 

Melyek a tanulási zavarok tünetcsoportjai a kutatók szerint?

  • viselkedési és érzelmi zavarok: impulzivitás, ingerültség, izgés-mozgás, babrálás, szorongás
  • mozgáskoordináció, téri orientáció hiányosságai
  • percepció (auditív és vizuális) és a motorium területe (szem-kéz koordináció)
  • a figyelemfunkciók és kognitív funkciók zavarai (pl olvasásnál)
  • nyelvi fejlettség zavarai (beszédészlelés, beszédértés, artikuláció)

Miből fakadnak a tanulási nehézségek?

A tanulási nehézségek hátterében sokszor – de nem minden esetben! – az áll, hogy a gyermek valamely részképessége nem eléggé fejlett. A szakirodalom az ilyen részképességek közé sorolja a következőket: auditív figyelem, auditív analízis-szintézis és differenciálás, szeriális memória, vizuális figyelem, analízis-szintézis, differenciálás, szerialitás, intermodális integráció, vizuomotoros koordináció, téri tájékozódás és pszichomotoros tempó.

Hogyan segíthetjük tanulási nehézségekkel küzdő tanítványainkat?

tz1
Számíthatsz rám

Akár otthon, szülőként, akár tanítóként vagy óvodapedagógusként sokat tehetünk a tanulási zavarok megelőzése, a prevenció érdekében – csupán érdekes játékok segítségével! 

Mi a Műhelyben párhuzamosan foglalkozunk tehetséges és tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekkel. Nagy öröm mindkét típusú foglalkozás, de egészen másfajta módszertant és tananyag-összeállítást kíván meg. Eltérő tanulási képességekkel rendelkező tanítványainkkal különleges módszertannal dolgozunk, hiszen ezek a gyerekek másképp működnek, más az információfeldolgozási módjuk, másképpen memorizálnak, másképp értenek meg és raktároznak el emlékezetükben dolgokat. Mivel a hagyományos oktatási keretek közt gyengén teljesítenek, önbizalmuk csekély, elsődleges feladatunk tehát önbizalmuk tréningelése és a bizalmi kapcsolat kialakítása. Erre épülnek a multiszenzoriális, azaz több érzékszervet bevonó információfeldolgozást elősegítő tanulási formák és memorizáló játékok. 

Bevált nálunk a ráérős, lassú tanulás, a játékosan történő hangos ismételgetés, a ,,túltanulás”. Folyamatos a tanulási tippek, trükkök gyengéd átadása. Rávezetjük a gyermeket, hogyan tanuljon otthon, azaz fokozatosan megtanítjuk önállóan tanulni. Ha lehetséges, a munkába a szülőt is bevonjuk. Ezen komplex fejlesztés révén ezek a gyerekek is kibontakoznak és szép eredményeket mutatnak fel.