Hogyan fejleszd az ügyességet?

Erdei ösvény

Kihúzunk egy madzagot, ez az ösvény. Mellé apró tárgyakat teszünk. A cél végigmenni az úton és ezeket a tárgyakat csak bal kézzel összegyűjteni. Cél: a testséma tudatosítása, bal-jobb irányok, egyensúlyérzék, figyelemkoncentráció fejlesztése. Ugyanennek a játéknak variánsa a Memóriaösvény, amely során a tárgyakat nem vesszük fel, hanem meg kell őket jegyezni és a célnál felsorolni vagy ív lapra felrajzolni / felírni. Ebben az esetben a hangsúly nem az ü

Elnök-Titkár

Körben ülünk. Jobbra haladva a játékosok egy-egy számot kapnak, ezt megjegyzik. A kört egy Elnök és egy Titkár nyitja, akik a képzeletbeli ranglétra tetején (a sor elején) helyezkednek el. Ezek az áhított posztok. 🙂 A játékot jellegzetes ritmusjáték kíséri végig: taps, combra csapás, majd jobb és bal hüvelykujj a magasba. A kezdőjátékos a ritmusra (jobb kéz) a saját számát mondja, majd azonnal (bal kéz) ..hív” egy másik játékost, aki nem lehet azonos sem a mellette ülővel, sem pedig azzal, aki őt hívta. Ha valaki elvéti a ritmust, a sor végére kerül, távol az áhított elnöki széktől (tehát fizikailag az Elnök baljára). Ekkor az egész sor egy székkel arrébb csúszik. A játék kiváló szavak, számok memorizálására anyanyelven és idegen nyelven, emellett segít rögzíteni a jobb-bal irányokat, fejleszti a ritmusérzéket, a figyelemkoncentrációt, építi a csapatot.

Egyensúlyozás az ujjakon

Adjunk apró tárgyakat a gyermeknek: kis botocskát, falevelet és kérjük meg, próbáljon meg ezekkel egyensúlyozni az ujján. A szem-kéz koordinációt, finommotorikát fejlesztő, az írást előkészítő ügyességi játék.

Egér-fogócska

A gyerekeket két csapatra osztjuk. Az egérkéknek egy ugrálókötél a farkincája. A fogóknak erre kell rálépniük. A vizuális figyelmet és differenciálást fejlesztő ügyességi fogócska.

Titkos ritmusposta

A gyerekek felsorakoznak egymás mögé egy oszlopba.  A leghátul álló gyermek hátán elkopogunk egy ritmust, aki továbbadja az előtte állónak és így tovább, míg a sor elejére nem ér.

Rajzolj a hátamra!

Hatalmas kedvenc volt és lesz mindig is. Libasorba állítjuk a gyerekeket. Egyszerre két oszlopnyi gyerek versenyez. Egyszerű ábrát (ház, alma) vagy nagybetűt rajzolunk a kezdő játékos hátára és azt kell továbbadnia az előtte álló hátára rajzolva. Nem csak versenyként, csak úgy, kettesével is játszhatjuk… 🙂

Hozzászólások lezárva.