Médiaprojektek

A ,,Hi, Europe!” filmes projekt

Mi a kezdeményezés lényege?

Az Európai Tudástranszfer Kiadó és a Tanulj Másképp Műhely szakmai meggyőződése, hogy hatékonyabban taníthatunk, ha a diákokat tevékeny részeseivé tesszük a tanulási folyamatnak. Ebben a szellemiségben született egy egyedülálló és izgalmas  projekt gondolata. A Hi, Europe! kampány során az általános iskolás korosztályt valóban szóra bírtuk angolul vagy  németül – saját kisfilm készítése révén. Az interdiszciplináris projekt keretében a diákok 4-5 fős csoportokban angol/német nyelvű bemutató rövidfilmet készítenek, és az felkerül az önkormányzat/iskola honlapjára.

Mi a filmes projekt célja?

A Műhely célja a diákok mozgósítása és közösségi élmény szerzése, maradandó produktum létrehozása. A projekt alatt fejlődik problémamegoldó készségük és megtapasztalhatják az alkotás örömét, miközben aktivizálják nyelvi és egyéb szaktárgyhoz kötődő tudásuk. A projekt lényegi eleme a kompetenciafejlesztés, a kutatási hajlam támogatása, a diákok kíváncsiságának felkeltése, az önállósás erősítése. Fontos a csapatban való együttműködés és az idegen nyelv aktív használata, mely készségek később, a munkaerőpiacon alapvető fontosságúak.

Egyedi és pozitív…

Tanulj Másképp Műhely által megálmodott innovatív projekt egyszerre motivál aktív nyelvhasználatra és alkotásra, emellett a helyi értékek és hagyományok védelmét is szolgálja. Meggyőződésünk, hogy a magyarországi települések számára valódi hozzáadott értéket jelenthetnek ezek a kisfilmek. Pozitív üzenetet fogalmaznak meg, a generációk közötti együttműködést sugallják, hiszen a fiatalok szólalnak meg idegen nyelveket kevésbé beszélő szüleik helyett. A rövidfilmek a valódi életről és közösségről szólnak, egyediségük révén turisztikai szempontból is csalogatóak.

A legfontosabb momentum: nyitás Európa felé

A kisfilmek témája a szűkebb lakóhely, ahogyan azt a diákok szívesen megmutatnák európai diáktársaiknak. A gyerekek a filmkészítés során kooperatív módszerrel dolgoznak együtt, közösen dolgozzák ki az általuk választott résztémát: a cél, hogy kisfilmjük minél egyedibb és ötletesebb legyen. A csoportok nagyfokú szabadságot kapnak, de mindvégig számíthatnak iskolai szaktanáraik és a Műhelytanárok segítségére. Feladatuk sokrétű, egyszerre hordoz művészeti, kreatív és intellektuális kihívásokat : a forgatáshoz helyszínt választanak, szöveget és forgatókönyvet írnak, prezentációkat készítenek, majd terveiket megvalósítják.

A Tehetséggondozó Médiaműhely szakmai szemmel…

Meggyőződésünk, hogy a magyarországi települések számára valódi hozzáadott értéket jelenthetnek ezek a kisfilmek. Pozitív üzenetet fogalmaznak meg, a generációk közötti együttműködést sugallják, hiszen a fiatalok szólalnak meg idegen nyelveket kevésbé beszélő szüleik helyett. A rövidfilmek a valódi életről és közösségről szólnak, egyediségük révén turisztikai szempontból is csalogatóak.

Miben egyedülálló a Tanulj Másképp Műhely filmes projektje pedagógiai szempontból?

TANULÓI ASPEKTUS

 • a diák egy ,,vagány” projektben vehet részt, ami nem kötelező
 • motivációja erősödik a sikerélményen, a jó hangulaton, élményeken keresztül
 • kihívás, személyesség, megfogható eredmény
 • tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés, csapatmunka
 • több tanulói kompetencia párhuzamos fejlesztése
 • az eltérő képességű tanulók érdeklődésének felkeltése, tartós motivációja

TANÁRI ASPEKTUS

 • a tanári motiváció erősítése, sikerélmény
 • az innovatív szemléletmód terjesztése a frontális módszerekkel szemben
 • azonnali, pozitív visszacsatolások, melyek ösztönzik a további munkát
 • kézzelfogható eredmények (rövidfilm)
 • a kiemelten hatékony tevékenységorientált tanulásformák népszerűsítése jó gyakorlaton keresztül tananyag-orientált munkaformák helyett
 • pedagógiai módszerpaletta szélesítése
 • a legmodernebb módszertan eljuttatása kistérségi iskolákba a demokratizmus jegyében
 • a támogató pedagógusszerep erősítése
 • osztálytermen kívüli szabadidős program
 • a kooperatív tanulási módszerek gyakorlatba ültetése
 • tehetségek felkutatása, támogatása, tehetséggondozás helyi szinten

ÖNKORMÁNYZATI ASPEKTUS

 • angol/német nyelvű megjelenés a honlapon
 • friss, fiatalos, emberközeli település-imázs
 • a fiatalok bevonása a helyi közösségi ügyekbe
 • felelős állampolgári minta átadása
 • európai azonosságtudat
 • turisztikai vonzerő

Élménybeszámoló egy megvalósult projektről:

,,Hi, Europe!” Nonprofit filmes projekt Tószegen

Tanulj Másképp Műhelyünk egyik büszkesége a Tószegi Általános Iskolával közösen kivitelezett „Üzenj Európának” filmes projektünk, mely által a gyerekeket játékos-művészi módon motiváltuk valós nyelvhasználatra, miközben kézzelfogható eredményt, egy angol nyelvű településimázs-kisfilmet hoztunk létre.

Hogyan találkoztunk?

Az Európai Tudástranszfer Kiadó szponzorálta az angol nyelvi versenyt Szolnokon, ahol a tószegi gyerekek szép eredménnyel szerepeltek. Tószegre pár hónapra rá már az ott tanító tanárok, Berényi Gabriella és Köllő Judit  meghívására érkeztünk a Smart Cards társasokkal tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozásokra, angolos játékdélutánra. A találkozó annyira jól sikerült, hogy további közös projektben kezdtünk gondolkodni. Hamarosan megálmodtuk a filmezést. Biztosan tudtuk, hogy a gyerekek lelkesek lesznek!

… És valóban: ez a médiaprojekt tanárok és diákok számára egyaránt feledhetetlen élményt jelentett. Tószeg lírai szépsége, az ott élők vendégszeretete, a tanári kar és az iskola vezetőjének támogató attitűdje példaértékű.

Egyszerű kézi kamerával, nagy izgalomban vágtunk neki a tanév utolsó napjaiban Budapestről az útnak. A tószegi gyerekek csillogó tekintete, türelme, összetartó közösségük és településük iránti szeretetük mindannyiunkat megérintett, valódi öröm volt velük a filmforgatás. Az előkészítési fázisban ők maguk is tevékenyen részt vettek: a forgatókönyv és a szövegek szaktanáraik segítségével készültek (nagy köszönet Juditnak és Gabinak!), de a gyerekek maguk is sokat ötleteltek.

Munka közben.

Kameránkkal bejártuk a környéket, forgattunk a gáton, az erdő szélén, a suliban, a tónál és a focipályánál. Ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadikos szereplőink lelkesen vetették  magukat a projektmunkába, csodálatra méltó kitartással és szorgalommal segítve a filmforgatást. Hihetetlen élmény volt, reméljük, eljöhetünk még hozzátok… Go, go Tószeg!

Hálásak vagyunk Köllő Juditnak és Berényi Gabriellának segítségükért, szakmai támogatásukért, példaértékű pedagógusi munkájukért és nyitottságukért. Külön köszönet az együttműködésért Varga Józsefné Marikának, a Tószegi Általános Iskola igazgatójának, aki velünk együtt a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia elkötelezett híve.