Tehetséggondozás

ANGOL TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY nyolcadikos diákok számáraChristina Latham-Koenig - Clive Oxenden - Paul Seligson - New English File Pre-Intermediate - Student's Book

Angol nyelvi műhely tehetséges hetedik és nyolcadikos diákoknak, akik később nyelvi előkészítős (0. évfolyamos) vagy négyosztályos gimnáziumba készülnek, illetve nyelvvizsgázni szeretnének. A 60 perces műhelyfoglalkozások célja a sikeres felvételire, szintfelmérőre való fokozatos felkészítés, a tehetségek felkutatása, inspirálása, gondozása.

8 alkalmas kurzus: október 16 – december 11 (az őszi szünetben nincs foglalkozás!)

Ára: 9.600 HUF / 8 óra (8X60 perc) 6-8 fős csoportban

Befizetés és jelentkezés: október 16-ig

Indulás: október 16. szerda. További infók az ANGOL MŰHELYEK címszó alatt

Helyszín, időpont: Budaörs, Kőhegy, minden szerdán 15.45 és 16.45 közt

ANGOL TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY hatodikosoknak (Betelt! A januártól induló csoportba jelentkezz most!)

Angol nyelvi műhely tehetséges hatodik osztályos diákoknak, akik hat- vagy később négyosztályos gimnáziumba készülnek, erős nyelvi irányultsággal. A 60 perces műhelyfoglalkozások célja a sikeres felvételire, szintfelmérőre való több lépcsős  felkészítés, a tehetségek felkutatása, inspirálása, gondozása.

10 alkalmas kurzus: szeptember 18 – december 4 (az őszi szünetben nincs foglalkozás!)

Ára: 15.000 huf (10X60 perc 6-8 fős csoportban)

Befizetés és jelentkezés: szeptember 15-ig

Indulás: szeptember 18. szerda

Helyszín, időpont: Budaörs, Kőhegy, minden szerdán 14.30 és 15.30 közt

 

A ,,Hi, Europe!” filmes projekt

Az Európai Tudástranszfer Kiadó és a Tanulj Másképp Műhely szakmai meggyőződése, hogy hatékonyabban taníthatunk, ha a diákokat tevékeny részeseivé tesszük a tanulási folyamatnak, s együttműködésre inspiráljuk őket. Ebben a szellemiségben született egy egyedülálló és izgalmas  projekt gondolata. Az Üzenj Európának! vagy Hi, Europe! kampány során az általános iskolás korosztályt valóban szóra bírjuk angolul/németül, méghozzá saját kisfilm készítése révén. Az interdiszciplináris, több tantárgyhoz kötődő projekt keretében a diákok 4-5 fős csoportokban angol/német nyelvű bemutató rövidfilmet készítenek, és az felkerül az adott önkormányzat vagy iskola honlapjára.

A Műhely célja a diákok mozgósítása és közösségi élmény szerzése. A projekt alatt fejlődik problémamegoldó készségük és megtapasztalhatják az alkotás örömét, miközben aktivizálják nyelvi és egyéb szaktárgyhoz kötődő tudásuk. A projekt lényegi eleme a kompetenciafejlesztés, a kutatási hajlam támogatása, a diákok kíváncsiságának felkeltése. Fontos a csapatban való együttműködés és az idegen nyelv aktív használata, mely készségek később, a munkaerőpiacon alapvető fontosságúak.

És a legfontosabb momentum: nyitás Magyarországról – Európa felé.

A kisfilmek témája a szűkebb lakóhely, ahogyan azt a diákok szívesen megmutatnák európai diáktársaiknak. A gyerekek a filmkészítés során kooperatív módszerrel dolgoznak együtt, közösen dolgozzák ki az általuk választott résztémát: a cél, hogy kisfilmjük minél egyedibb és ötletesebb legyen. A csoportok nagyfokú szabadságot kapnak, de mindvégig számíthatnak iskolai szaktanáraik és a Műhelytanárok segítségére. Feladatuk sokrétű, egyszerre hordoz művészeti, kreatív és intellektuális kihívásokat : a forgatáshoz helyszínt választanak, szöveget és forgatókönyvet írnak, prezentációkat készítenek, majd terveiket megvalósítják.

Tanulj Másképp Műhely által megálmodott innovatív projekt egyszerre motivál aktív nyelvhasználatra és alkotásra, emellett a helyi értékek és hagyományok védelmét is szolgálja. Meggyőződésünk, hogy a magyarországi települések számára valódi hozzáadott értéket jelenthetnek ezek a kisfilmek. Pozitív üzenetet fogalmaznak meg, a generációk közötti együttműködést sugallják, hiszen a fiatalok szólalnak meg idegen nyelveket kevésbé beszélő szüleik helyett. A rövidfilmek a valódi életről és közösségről szólnak, egyediségük révén turisztikai szempontból is csalogatóak.

,,Hi, Europe!” Nonprofit filmes projekt Tószegen

Tanulj Másképp Műhelyünk egyik büszkesége a Tószegi Általános Iskolával közösen kivitelezett „Üzenj Európának” filmes projektünk, mely által a gyerekeket játékos-művészi módon motiváltuk valós nyelvhasználatra, miközben kézzelfogható eredményt – egy angol nyelvű településimázs – kisfilmet – hoztunk létre.

    

A projekt tanárok és diákok számára egyaránt feledhetetlen élményt jelentett. Tószeg lírai szépsége, az ott élők vendégszeretete, a tanári kar és az iskola vezetőjének támogató attitűdje valóban példaértékű.

     

Egyszerű kézi kamerával, nagy izgalomban vágtunk neki a tanév utolsó napjaiban Budapestről az útnak. A tószegi gyerekek csillogó tekintete, türelme, összetartó közösségük és településük iránti szeretetük mindannyiunkat megérintett, valódi öröm volt velük a filmforgatás. Az előkészítési fázisban ők maguk is tevékenyen részt vettek: a forgatókönyv és a szövegek szaktanáraik segítségével készültek (nagy köszönet Juditnak és Gabinak!), de a gyerekek maguk is sokat ötleteltek.

     

Munka közben.

    

Kameránkkal bejártuk a környéket, forgattunk a gáton, az erdő szélén, a suliban, a tónál és a focipályánál. Ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadikos szereplőink lelkesen vetették  magukat a projektmunkába, csodálatra méltó kitartással és szorgalommal segítve a filmforgatást. Hihetetlen élmény volt, reméljük, eljöhetünk még hozzátok… Go, go Tószeg!

    

Hálásak vagyunk Köllő Juditnak és Berényi Gabriellának segítségükért, szakmai támogatásukért, példaértékű pedagógusi munkájukért és nyitottságukért.   

Külön köszönet az együttműködésért Varga Józsefné Marikának, a Tószegi Általános Iskola igazgatójának, aki velünk együtt a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia elkötelezett híve. 

    

A forgatásról további képek a Galéria menüpontban találhatók. (Hamarosan)

ÜZENJETEK TI IS EURÓPÁNAK!

A projekt Magyarországon – talán a világon is – egyedülálló… Nemcsak a sulinak, de városodnak, falvadnak és tanáraidnak is presztízst hozhat.

Ha szeretnétek részt venni a Hi Europe! kampányban, kérünk, jelentkezzetek a Műhely email címén: maskeppmuhely@gmail.com

.. Gyerünk, srácok, szervezkedjetek, tervezzetek, írjatok szövegeket, kooperáljatok, beszéljetek angolul és forgassatok kisfilmet! Mi segítünk, ütemtervet adunk, főpróbát tartunk, szervezünk, ha kell, még filmeseket is hozunk…

Szeretettel várjuk iskolák, tanárok és diákcsoportok jelentkezését egyedi, vagány projektünk megvalósításához…

Vidéki – különösen kelet-magyarországi – iskolák a válogatásnál előnyt élveznek.

 

A Tehetséggondozó Műhely szakmai szemmel

Miben egyedülálló a Tanulj Másképp Műhely filmes projektje pedagógiai szempontból?

Tanulói aspektus

 • a diák egy ,,vagány” projektben vehet részt, ami nem kötelező
 • motivációja erősödik a sikerélményen, a jó hangulaton, élményeken keresztül
 • kihívás, személyesség, megfogható eredmény
 • tehetséggondozás, kreativitásfejlesztés, csapatmunka
 • több tanulói kompetencia párhuzamos fejlesztése
 • az eltérő képességű tanulók érdeklődésének felkeltése, tartós motivációja

TANÁRI ASPEKTUS

 • a tanári motiváció erősítése, sikerélmény
 • az innovatív szemléletmód terjesztése a frontális módszerekkel szemben
 • azonnali, pozitív visszacsatolások, melyek ösztönzik a további munkát
 • kézzelfogható eredmények (rövidfilm)
 • a kiemelten hatékony tevékenységorientált tanulásformák népszerűsítése jó gyakorlaton keresztül tananyag-orientált munkaformák helyett
 • pedagógiai módszerpaletta szélesítése
 • a legmodernebb módszertan eljuttatása kistérségi iskolákba a demokratizmus jegyében
 • a támogató pedagógusszerep erősítése
 • osztálytermen kívüli szabadidős program
 • a kooperatív tanulási módszerek gyakorlatba ültetése
 • tehetségek felkutatása, támogatása, tehetséggondozás helyi szinten

Önkormányzati aspektus

 • angol/német nyelvű megjelenés a honlapon
 • friss, fiatalos, emberközeli település-imázs
 • a fiatalok bevonása a helyi közösségi ügyekbe
 • felelős állampolgári minta átadása
 • európai azonosságtudat
 • turisztikai vonzerő

Meggyőződésünk, hogy a magyarországi települések számára valódi hozzáadott értéket jelenthetnek ezek a kisfilmek. Pozitív üzenetet fogalmaznak meg, a generációk közötti együttműködést sugallják, hiszen a fiatalok szólalnak meg idegen nyelveket kevésbé beszélő szüleik helyett. A rövidfilmek a valódi életről és közösségről szólnak, egyediségük révén turisztikai szempontból is csalogatóak.

facebook-talaljmeg2