Akkreditált továbbképzések

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe AKKREDITÁLT, E-LEARNINGES (otthonról végezhető) multimédiás képzéseinket:

1. KOOPERATÍV MÓDSZERTAN

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉS pedagógusoknak – 60 óra

„Differenciálás és együttműködés. Siker, motiváció és kooperáció. Élményszerű, tevékenység-központú módszerekkel a hatékony kompetenciafejlesztésért a tanítási-tanulási folyamatban” címmel.

A képzésről röviden:kooperacio_tananyagra_katt

 •  A programmal hatvan kreditpont szerezhető kedvező áron, kényelmesen.
 • A továbbképzés tanulási időszükséglete 10 hét.
 • A tananyag átfogó, ezért az alap- és középfokú oktatásban dolgozó kollégáknak egyaránt ajánljuk.
 • A 60 órás kurzus 3X45 perc (bő két óra) személyes tréninget tartalmaz a rendszer ismertetésével (+ egy kis játéktanulással), majd a további 57 óra tanulás önállóan, otthonról történik interneten keresztül.
 • Egyedi, kényelmes – ne hagyja ki!

Időbeosztás: 3 kontaktóra (egyetlen alkalommal bő két óra). A kontakt órák időpontja: 2017. november 18. szombat délelőtt, 10:00-12.45, Budapest Múzeum u. 5. A kontakt alkalmas bevezetést követően 57 óra egyénileg, online oktatóanyag segítségével történik rugalmas időbeosztásban. 

60 óra – 60 kreditpont – 58 000 Ft 

Jelentkezését az info@multilearn.hu címen várjuk!

További információk a +36 20 539 9940 telefonszámon.

(A Tanúsítvány előfeltétele a kontakt képzésen való megjelenés.)

ID-100142970AZ E-KURZUSRÓL BŐVEBBEN:

 • A távoktató képzés szakmai segítséget nyújt a tanulási-tanítási folyamat élményszerűbbé és eredményesebbé tételében.

 • Fókuszában a kompetenciafejlesztés, esélyegyenlőség, társadalmi integráció és differenciálás áll. Bemutatja Kagan kooperatív tanulással kapcsolatos alapvetéseit, módszertani javaslatait. Mintegy 100 játéktippet, módszert, tréninggyakorlat tartalmaz a közösségépítés és az együttműködő tanulás jegyében.

 • A tananyag friss, problémaérzékeny, hangvétele pozitív. Feldolgozása egyszerű: a prezentációt gazdag filmanyag, interjúk, gyakorlati bemutatók, tesztek, interaktív feladatok teszik teljessé.

Az e-learning továbbképzés során a résztvevők…

 • ismereteket szereznek az adaptív, inkluzív iskola témakörében, valamint a tanulói típusok, tanulási stílusok, motiváció kapcsán (pl. flow-elmélet)
 • elsajátítják a kooperatív tanulás kulcsfogalmait
 • megismerik az együttműködési készség és a közösségépítés fejlesztésének eszközeit
 • alapozást kapnak élménypedagógiából.

A KURZUSON TANULTAK SEGÍTIK….ID-10079268

 • diákokkal való kölcsönösen támogató kapcsolat kiépítését, a szakmai önreflexiót
 • módszertanilag gazdag, multiszenzoriális tanulási környezet megteremtését, játékok elsajátítását.

A résztvevők új perspektívákkal, módszerekkel, gazdagodnak, ami ösztönzőleg hat további munkájukra és biztosítja hosszú távú motivációjukat.

2. ONLINE DROGPREVENCIÓ-TOVÁBBKÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK – 30 ÓRA – jelenleg nem indul

Továbbképzésünkön a résztvevők átfogó tudásanyagot kapnak a pszichoaktív szerek hatásmechanizmusáról, az addikciók természetéről, a drogprevencióról, a prevencióval, illetve a kezeléssel foglalkozó intézetek, egyesületek, alapítványok munkájáról.

drogprev_tananyagra_katt_2

Blended képzésünk keretében a pedagógusok rugalmas időbeosztásban szerezhetnek megbízható elméleti és gyakorlati tudást a témában. A tananyagok feldolgozását, hatékony elsajátítását szolgálják a feladatsorok, interaktív játékok, gyakorlati tippek, módszertani tanácsok, képanyag, filmek, animációk.

Időbeosztás: 2 kontaktóra (egy alkalommal másfél óra). Ezt követően 28 óra egyénileg, szabad tanulási ütemben, internetes oktatóanyag segítségével. 

30 óra – 30 kreditpont – 29 000 Ft. 

A következő képzés induló időpontja:   jelenleg nem indul

Jelentkezését az info@multilearn.hu címen várjuk!

További információk a +36 20 539 9940 telefonszámon.

Témák: Legális és illegális pszichoaktív anyagok; Szerhasználathoz köthető problémák; A függőségek típusai; A család szerepe a függőség kialakulásában; Serdülőkori nehézségek; Prevenciós modellek és módszerek a gyakorlatban; Drogalternatíva programok; Törvényi háttér

További információk itt: drogprevencio_tovabbkepzes_pedagogusoknak

A tananyagba ide kattintva nézhet bele: fejezetek

3. NÉPI JÁTÉKOK AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN

Óvodapedagógusként Ön is szívesen beépítené az óvodai mindennapokba a népi hagyományőrzést? Szívesen játszana csoportjaival a hónapokhoz, hagyományokhoz kötődő népi játékokat? A felkészüléshez válassza online akkreditált képzésünket! Tanuljon rugalmasan, kényelmesen, otthonról! 

30 órás ONLINE KÉPZÉS óvodapedagógusok számára 

A következő képzés induló időpontja:   jelenleg nem indul.

30 óra – 30 kreditpont – 29 000 Ft

Blended képzésünk keretében a pedagógusok rugalmas időbeosztásban szerezhetnek megbízható elméleti és gyakorlati tudást. A tananyag hatékony elsajátítását gyakorlati tippek, módszertani tanácsok, élvezetes képanyag és filmek segítik.

Bemutató lecke itt: népi jatekok bemutató lecke

A továbbképzés célja, hogy a népi játékok elemei a mindennapi tanítási-tanulási folyamat részeivé váljanak. A tananyag feldolgozása során a résztvevők elsajátítják a szükséges néprajzi alapismereteket, a játék és a népi játék jellemzőit, a hagyomány közvetítésének módjait. A tevékenységeket gyakorlati kisfilmekkel mutatjuk be, így a résztvevők jól hasznosítható segítséget – módszertani útmutatást, gyakorlati javaslatokat, példatárat – kapnak a népi játékok komplex óvodai alkalmazásához.

Jelentkezését az info@multilearn.hu címen várjuk.

További információk a +36 20 539 9940 telefonszámon.

A továbbképzés célcsoportja minden óvodapedagógus, aki munkájában a népi játékok elemeit szívesen alkalmazná.

A továbbképzés típusa: távoktató ,,blended” továbbképzés. A képzés 2 óra személyes megjelenést igénylő kontakt órával kezdődik, amelyet azután tutori segítséggel támogatott távoktató tanulási forma követ, melyben a résztvevők a tananyagot saját ütemben, egyénileg dolgozzák fel. A kontakt órákon a részvétel kötelező.

Tananyagegységek: Néprajz, néphagyomány; Ünnepek, népszokások, jeles napok; A játék és a népi játék fogalma, jellemzői; A gyermek és a játék a változó világban; A néphagyomány közvetítésének céljai, területei, feladatai; Módszertani ajánlások-útmutató a néphagyomány óvodai közvetítéséhez; Jeles napok – az évkör népi játékai az óvodai programban

A képzések mellé most ingyenesen egy 30 kredites online IKT képzést is kínálunk (Prezi, PowerPoint, Interaktív tábla használat). Bővebben itt olvashat róla: Online pedagógus képzés: kooperatív módszerek.

facebook-talaljmeg2     

 

 Image courtesy of Janaka Dharmasena at FreeDigitalPhotos.net